Politika privatnosti

Prodavac:
TMC Jovanina Cvećarica
Vojvode Mišića 2, Šabac
PIB 112322692
Mat.br. 66025713
jovaninacvecarica@gmail.com
069/2460555
069/700402

Internet stranica Jovanina Cvecarica je u vlasništvu TMC Jovanina Cvećarica, Šabac.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, broj 88/2021) prodaja robe putem internet stranice smatra se prodajom robe na daljinu.

TMC Jovanina Cvećarica Vam daje mogućnost pristupa svim informacijama objavljenim na sajtu.

Na sajtu možete slobodno detaljno pregledati ponudu, kao registrovan posetilac ili bez registracije bez obaveze da nešto kupite.

Upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja zabranjena je.

Robu koju poručite na našem sajtu možete platiti pouzećem, uplatnicom, karticom ili kao pravno lice. 

Kupac koji potvrdi kupovinu preuzima obavezu plaćanja poručene robe.

Kupovinu – porudžbinu možete obaviti i bez registracije na sajtu.

Prilikom registracije na našoj internet stranici i prilikom popunjavanja porudžbine dobrovoljno ostavljate Vaše lične podatke i saglasni ste sa uslovima za korišćenje istih u skladu sa važećim propisima i uslovima istaknutima na našoj internet stranici.

Cena artikala je istaknuta na internet stranici i predstavlja cenu sa uračunatim PDV-om.
Isporuka robe se vrši na teritoriji grada Šabac i okolina kurirskom službom sa kojom u tom trenutku prodavac ima sklopljen ugovor.

U slučaju da je artikal koji ste poručili nedostupan iz bilo kog razloga u najkraćem roku ćemo Vas obavestiti o tome, a uplaćena sredstva vratiti na Vaš tekući račun koji nam naznačite.

Prilikom korišćenja sajta obavezni ste da poštujete važeće zakone i propise.

Sadržaj sajta se ne sme modifikovati, distribuirati, reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima.

Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši neka povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo.

TMC Jovanina Cvećarica zadržava pravo da ovakav materijal uklone sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.

Zabranjeno je svako korišćenje sajta radi preprodaje robe.

Zabranjeno je postavljanje virusa i svih komjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bio koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

Stranice našeg sajta možete koristiti informativno i za kupovinu sve robe koja je na sajtu  objavljena.

Internet stranica može biti nedostupna zbog tehničkog održavanja ili nepredviđenih okolnosti izvan kontrole TMC Jovanina cvećarica.

Politika privatnosti

U ime TMC Jovanina Cvećarica obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni TMC Jovanina Cvećarica (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Uslovi korišćenja

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

TMC Jovanina Cvećarica može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Lični podaci

Lični podaci su svi podaci kojima se utvrđuje identitet lica (kupca). To su ime prezime, adresa stanovanja, email adresa, broj telefona, broj lične karte, jedinstveni matični broj i sl.

TMC Jovanina Cvećarics neće zloupotrebljavati lične podatke koje prikupi od kupca prilikom narudžbine ili registracije na sajtu.

Prikupljene lične podatke neće odavati trećim licima osim u slučajevima koji su propisani važećim zakonima RS. Lični podaci su dostupni samo licima koji ih koriste za obavljanje posla.

Prikupljanje ličnih informacija od korisnika vrši se samo ako korisnik dobrovoljno dostavi te informacije. Korisnici uvek mogu odbiti da pruže identifikacione informacije i u tim slučajevima mogu biti uskraćeni za neke podatke ili aktivnosti.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristimo isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Svaku promenu ličnih podataka unetih prilikom registracije kupac je dužan da u najkraćem roku ažurira na svom nalogu. Za nesaglasnost podataka TMC Jovanina Cvećarica ne snosi odgovornost.

Maloletna lica

Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju Usluga. Maloletno lice koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

TMC Jovanina Cvećarica ne sakuplja svesno ni namerno podatke o deci putem interneta koja su mlađa od 15 godina.

Vrste podataka koje se prikupljaju

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju su ime i prezime kupca, adresa kupca, kontakt podaci (br. telefona, mejl i sl.), podaci o zaposlenju kupca, JMBG kupca (opciono).
Podaci o zaposlenju kupca i JMBG kupca se dostavljaju isključivo u slučaju zaključenja ugovora sa otplatom na rate (administrativnom zabranom ili ličnim uplatama).

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Upotreba internet sajta

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u trgovini TMC Jovanina Cvećarica povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke.  TMC Jovanina Cvećarica će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim.  TMC Jovanina Cvećarica nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Izjava o konverziji 

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Posebno korišćenje prikupljenih podataka

Prikupljene podatke koristimo i za marketinške aktivnosti, i to u vidu slanja obaveštenja o postojećim akcijskim ponudama i novim izdanjima.

Kupac u svako doba može odbiti prijem svih marketinških obaveštenja i zatražiti odjavu za sva buduća obaveštenja. Odjava se vrši slanjem zahteva za prestanak obaveštavanja na email jovaninacvecarica@gmail.com.

Brisanje podataka

Svaki kupac ima pravo da podnese zahtev za brisanje njegovih podataka o ličnosti koji su prikupljeni i obrađeni.
Zahtev za brisanje podataka kupac podnosi na mail adresu jovaninacvecarica@gmail.com.

Rok za rešavanje po ovom zahtevu je 15 dana od dana prijema istog.

Brisanje podataka o ličnosti neće biti sprovedeno po zahtevu ukoliko tražilac brisanja nije isplatio kupoprodajnu cenu iz zaključenog ugovora, jer u tom slučaju i dalje postoji razlog zbog kojeg su podaci prikupljeni (čl. 30. st. 2. tač. 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Službeni glasnik br. 87/2018), u kom slučaju kupac po isplati kupoprodajne cene ponovo može podneti zahtev za brisanje. 

Kolačići (Cookies)

Internet kolačić je mala datoteka koju Web stranica ili imejl poruka šalje vašem internet čitaču, koji ga onda može sačuvati na vašem hard disku. Naše Web stranice i imejl poruke koriste internet kolačiće kako bismo maksimalno personalizovali proceduru kupovine na našim Web stranicama. Kolačić simulira neprekidnu konekciju. Oni omogućavaju čuvanje informacija o vašim podešavanjima i sesijama i dozvoljava pristup Web stranicama bez ponovne personalizacije.

Web čitač (browser) se može podesiti da ne prihvata Internet kolačiće. U tom slučaju ćete biti u mogućnosti da gledate naše Web stranice, ali nećete moći da kreirate korisnički nalog ili da napravite porudžbinu.

Naš Web server automatski sakuplja informacije kao što su adresa (URL) Web stranice sa koje ste došli, koje stranice ste posetili na našoj Internet prezentaciji, koji Web čitač koristite za pregled naših Web stranica i ostale statističke podatke koji nam pomažu da shvatimo i razumemo kako posetioci koriste naše Web stranice.

Web stranice koriste servise koje obezbeđuju treća lica i koja u naše ime, putem interneta, analiziraju saobraćaj i posećenost naših Web stranica. Na taj način mogu biti prikupljane anonimne informacije o vašim posetama našim Web stranicama i vašoj interakciji sa našim oglašavanjima.

Kontakt

Za pitanja i pritužbe koje se tiču privatnosti podataka molim da na s kontaktirate na email jovaninacvecarica@gmail.com ili putem telefona 069/2460555.

Reklamacija

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS broj 88/2021).

Kupac ima pravo na reklamaciju ako mu je isporučena oštećena, pogrešna ili nekomplatna porudžbina. Rok za reklamaciju je 14 dana od dana prijema robe.

Na zamenu neispravnih proizvoda kupac ima pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.

Reklamacija se prijavljuje TMC Jovanina Cvećaricai to pisanim putem preko maila na mail: jovaninacvecarica@gmail.com.

Obavezno navedite sledeće podatke:ime i prezime,e-mail adresu,broj mob., broj fakture ili gotovinskog računa koji ste dobili sa robom, poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije i  fotografiju nesaglasnosti robe sa porudžbinom.

TMC Jovanina Cvećarica će telefonskim putem, sms porukom ili putem maila potvrditi prijem reklamacije kupca. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za rešavanje 15 dana.

Potrošač je dužan da se izjasni najkasnije 1 dan od prijema odgovora prodavca. Ukoliko se u propisanom roku kupac ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.                                           

Reklamacije na oštećenje u transportu

Sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju, odmah se prijavuju kuriru koji vam isporuči robu. Ukoliko postoji oštećenje na pakovanju, nemojte potpisati prijem pošiljke. U dogovoru sa kurirom  proverite da li oštećenje na pakovanju  prouzrokovalo oštećenje  proizvoda koji vam se šalje. Ukoliko proizvod nije oštećen potpišite prijem pošiljke.

Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe na email adresu: jovaninacvecarica@gmail.com.

U slučaju nepoštovanja ovog roka,  nećemo biti u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.

Oštećeni paket preuzeće kurirska služba na Vašoj adresi. Oštećeni paket ne šaljete sami niti donosite lično na našu adresu, kako ne bi došlo do kršenja rekalmacione procedure kuririskih službi.

Za porudžbine iz inostranstva, rok za podnošenje reklamacije je, prema uslovima poslovanja Pošte za pakete za inostranstvo.

Reklamacije na pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon njenog otvaranja ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući,  bez odlaganja kontaktirate našu korisničku podršku na email adresu: jovaninacvecarica@gmail.com.

Za sve primedbe, prigovore, žalbe i dodatna pitanja možete se obratiti na email adresu: jovaninacvecarica@gmail.com.

 

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, TMC Jovanina Cvećarica  je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju kada nismo u mogućnosti da artikal za koji prihvatimo reklamaciju zamenimo drugim primerkom, obavezujemo se da izvršimo povrat sredstava Kupcu uplatom sredstava na tekući račun kupca. Isplata sredstava se všri pošto se roba za koju je prihvaćena reklamacija kurirskom službom vrati Prodavcu. Isplata se vrši u roku od 3 radna dana od prijema pošiljke.

Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini.

U slučaju opravdane reklamacije troškove zamene robe snosi TMC Jovanina Cvećarica.

Kupovinom naših artikala preko naše internet stranice smatra se prodajom na daljinu. Zakon o zaštiti potrošača u ovom slučaju prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca,potrošača, (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat.

Zahtev za odustanak od kupovine kupac podnosi pismenim putem slanjem emaila na: jovaninacvecarica@gmail.com.

Zahtev mora da sadrži: ime I prezime, tačnu adresu kupca,  broj računa, JMBG kupca (opciono), broj dinarskog tekućeg računa na koji će biti uplaćena sredstva i kontakt telefon i email.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda a nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Rok da kupac vrati proizvod za koji je poslao zahtev za odustanak od kupovine je 14 dana. Po isteku ovog roka proizvod se više ne može vratiti.

Prilikom vraćanja robe ista obavezno mora biti vraćena u ispravnom stanju, nekorišćena i uz nju mora biti priložen orginalni račun.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se povraćaj sredstava i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac.